SMS Lån Ränta

Effektiv ränta för sms-lån, mobillån och andra lån

Eftersom olika lån kan se olika ut är det ibland svårt att fastställa de faktiska kostnaderna. Ett lån kan löpa på en månad, ett kvartal eller ett år. Därför kan det vara svårt att jämföra två olika lån med varandra för att se skillnaden i räntekostnad. När man lånar pengar är det normalt att en ränta betalas. Räntan baseras på olika variabler: Hur länge lånet kommer att gälla och på lånets storlek. En annan variabel som kan vara svår att väga in i många avseenden är risken för lånet. Det är också nödvändigt att inkludera amorteringar i beräkningarna eftersom lånet minskar med varje amortering.

Räntan anges ofta som ränteexempel när det handlar om en specifik period. Ju längre återbetalningsperiod man har är desto högre blir den den totala kostnaden för lånet. Det finns också andra parametrar att ta hänsyn exempelvis fasta avgifter. Det är därför det kan vara knepigt att
verkligen förstå vad du behöver betala. Vi redogöra för det viktigaste att tänka på nedan:

Ett lån utan avgifter

Om ditt lån inte har några avgifter blir hela kostnaden ränta. Det finns en fördel med detta då du kan dra av räntekostnaderna i din självdeklaration. Långivaren är den som meddelar Skatteverket och på så sätt kommer räntekostnaderna att finnas förtryckta på din deklaration.

Löptider

I många fall kan du välja på olika löptider. Det vanligaste är mellan 1-3 månader. Normalt kan du dela upp din återbetalning på minst 2 månader. Du betalar då antingen som två dragningar via autogiro eller skickas det två separata fakturor hem till dig.

Vad kan jag räkna med för kostnader?

För ett lån med en månads löptid betalar du det hela lånebeloppet samt uppläggningsavgift och fakturaavgift. Om du väljer istället en löptid på två månader så betalar du hälften av lånets belopp. Du har ingen extra uppläggningsavgift men du har en annan extra avgift. Du får därför en högre total kostnad för lånet. Ett lån som har avgifter blir ofta billigare per månad ju längre löptiden är. Men den totala räntekostnaden blir istället större.

Lånebelopp

Räntan på ditt sms-lån räknas på summan av dina lån. Det innebär att när du lånar mer pengar så stiger räntekostnaden automatiskt. Här har vi gjort två exempel som visar vad ditt lån kostar. Vi har ett som är på 3000 SEK, respektive ett på 5000 SEK. Båda har en månads återbetalningsperiod. Här har vi också utgångspunkten att ju högre belopp du lånar gör att den nominella räntan ökar något. Det är en modell som många långivare använder.

Lånet på 3000 SEK, med en återbetalningsperiod på en månad (nominellt på årsbasis, en genomsnittsränta på 49%) får alltså en räntekostnad på 121 SEK. Det andra lånet, på 5000 SEK med en månads återbetalningsperiod, får en räntekostnad på 284 SEK. Om den nominella räntan hade
sett likadan ut hade räntekostnaden varit 204 SEK. Eftersom den nominella räntan höjs, kostar alltså det större lånet mer. Det vill säga: storleken på beloppet du lånar påverkar räntan i procent.

Varför använder man sig av ränteexemplen?

Man hade kunnat tro att det hade varit lättare att ange rakt av hur mycket ett visst belopp hade kostat per månad. Men det är inte så enkelt. Man ska komma ihåg att många långgivare vill ofta framstå som att lånet är något billigare än det faktiskt kan vara. Självklart bedrar ingen sina kunder med flit men det gäller ändå att du har läst på för att förstå all information du får. Det är i många fall omöjligt för långgivaren att ange ett fast belopp eftersom det kan skilja sig hur mycket olika låntagare betalar. Det kan bero på räntan eller fasta avgifter. Du kan försöka göra din egen uträkning eller vända dig direkt till långivaren för att be dem om det belopp som gäller för dig.

Ett ränteexempel, vad är det för något?

Låt oss titta på följande exempel: Vi har ett lån som är på 10 000 SEK och det har en löptid på ett år samt en ränta på 5% per år. Det finns även en extra avgift för detta lån på 500 SEK. Eftersom lånets löptid är på ett år så kommer periodräntan för lånet och årsräntan se likadana ut: det vill säga räntan blir 5%.

Om vi ​​beräknar effektiv ränta för exemplet ovan tar den också hänsyn till alla andra omkostnader. I det här fallet har vi en uppläggningsavgift på 500 SEK.

Om man bara tittar på räntan för exemplet ovan kan det se ut som att denna är på 5%, men om vi tittar på den effektiva räntan, som alltså också tar med andra kostnader, så blir räntan för lånet 10%.

Om vi ​​sen använder samma exempel ovan men ändrar löptiden något:
Nu är lånet på 10 000 SEK, fast med en löptid på 6 månader. Vi har fortfarande en ränta på 5% samt en uppläggningsavgift på 500 SEK. Omvandlar vi detta till effektiv ränta blir det 21%.

Effektiva räntor kan alltså i vissa fall ge en felaktig bild av räntekostnaden. Ju kortare löptid lånet har desto större kan felaktigheten bli. Det grundar sig på att effektiva räntor ser till räntekostnaden för ett helt år istället för den löptid som lånet faktiskt har.